Lektions Idéer

 • Musik
 • Svenska
 • Samhällskunskap
 • Historia
 • Religionskunskap
 • Geografi
 • Språk
 • Idrott
 • Bild
 • Specialundervisning
 • Naturvetenskap
 • Matematik

Låt eleverna skriva en egen rap text och spela in till ett beat som du skapat

Samarbeta med en klasskompis och välj varannan loop från loopbiblioteket och skapa en musikstaffett

Skapa en kort ringsignal

Vad är musik? Låt eleverna testa att göra musik utan instrument och loopar och istället sampla ljud från vardagen.

“Less is more”. Skapa en låt med “för mycket” spår och ljud och låt eleverna endast ta bort ljud, spår och välja vad som ska vara kvar för att skapa musik.

Öva på låtform genom att dela ut en färdig låt som uppgift och be eleverna identifiera Intro, vers, refräng, brygga och outro

Skapa en bakgrund av loopar och låt eleverna improvisera över dem.

Skapa jinglar för radioreklam och podcasts

Öva på rytmer och räkna taktslag genom att skapa rytmiska mönster med Soundtraps trummaskin

Skapa en podcast om din favoritartist eller låt.

Skapa en officiell låt till skolan idrottslag

Gör en 12 takters blues bakgrund som du delar ut som uppgift. Låt sen eleverna improvisera blues på ett instrument eller med pianorullen.

Eleverna skapar musik utifrån en känsla. Läskig, lung, glad, ledsen osv. och be dem motivera varför de kopplar låten till en viss känsla.

Skapa “backing-tracks” utan melodi och dela ut projekten som en uppgift och låt eleverna skapa en passande melodi.

Låt eleverna spela sin stämma/stycke på sitt instrument i början av terminen och sedan spela in samma stycke vid slutet av terminen för att höra framsteg.

Skapa film-musik (tillsammans med WeVideo eller liknande)

Skapa en uppgift som innehåller “misstag”. Låt eleverna jämföra mellan den färdiga låten och ge eleverna uppgiften att fixa till “misstagen”.

Gör en remix av en klasskompis låt. En elev skapar orginal låten i och den andra eleven remixar den.

Spela in en radioteater om hur det känns att vara fast på en öde ö och lägg till ljudeffekter och musik

Spela in ditt tacktal för Nobelsfredspris och lägg på applåder och fanfar

Öva på högläsning genom att spela in ett kapitel och sedan analysera vilka delar gick bra och vilka kan förbättras

Öva på intervjuteknik och gå igenom spegling, följdfrågor, öppna frågor och när man bör avbryta och inte när du intervjuar någon.

Skriv ett manus för ett radioprogram och spela in det.

skapa en frågesport om grammatik (tex; vad är “boll” för ordklass?) och låt eleverna spela in svaren

Spela in korta texter och transkribera dem och låt eleverna öva på att läsa med transkriberingsverktyget

Spela in ett muntligt framförande som podcast

Spela in egenskrivna dikter och öva på uttal och frasering

Spela in en bokcirkel. där eleverna diskuterar/analyserar en bok som dem har läst.

Skapa eget Sommar i P1 program

Låt eleverna rollspela en arbetsintervju och låt dem byta roll. Analysera och diskutera sedan svaren och vad som är viktigt på en arbetsintervju.

Undersök hur musik påverkar det du säger. Spela in ett tal och lägg till musik i bakgrunden. Lyssna och fundera på om låter mäktigare, gladare eller nedstämt. Varför då?

Intervju med en vuxen. Ställ frågor till en ung-, medelålders- och äldre vuxen om vad som är viktigt i livet. Skiljer sig svaren åt eller finns det likheter?

Istället för skriftligt arbete eller muntligt framförande, spela in en podcast

Spela in en podcast om hur det är att resa till, landa på och gå runt på månen med hjälp av ljudeffekter och musik.

Spela in ett grupparbete som podcast om hur man är en bra kompis.

Vad är “fejk news” och konspirationsteorier? Beskriv i en podcast vad som kännetecknar en konspirationsteori och hur man är källkritisk.

Gör en 1 minut radioreklam med ljudeffekter och berättarröst

Spela in ett samhällsviktigt meddelande till allmänheten.

Gör ett rollspel och låt eleverna debattera som två politker med olika åsikter om tex; klimatfrågan, Skatter eller abort-rätt

Elev-Jeopardy! Alla elever hittar 3st historiska personer, händelser, tider m.m. Man ska utforska 3 punkter som beskriver personen, händelsen och tiden så att kompisarna kan gissa vem/vad det är. Skriv texten och spela in den. Då kan klassen lyssna och svara.

Diskutera i grupp hur den industriella revolutionen kom till och hur den påverkar oss idag

Välj en plats och händelse under 2:a världskriget och beskriv hur det doftar, låter och känns med hjälp av ljudeffekter och berättelse

Gör en matlagningspodd där ni berättar hur man lagar mat från 1910-talets Sverige

Spela in ett rollspel där en elev är född på 1800-talet och den andra på 200-talet. Vilka likheter och olikheter finns det?

Spela in en gruppdiskussion om skillnaden att växa upp på 1600-talet och nu

Använd loopar och ljud för att illustrera hur det kan ha låtit i Stockholm på 1700-talet

Gör korta inspelningar om religioner i världen och ladda ned dem. Skapa sen QR koder som placeras ut på en världskarta som skolan kan interagera med.

Låt eleverna rollspela olika livsåskådningar (Ateism, Humanism, kristen etc.) och samtala om de olikheter och likheter som finns.

Låt eleverna välja en av de 10 budorden och förklara i en kort inspelning vad det budordet betyder

Spela in frågor om de 5 världsreligionerna och dela ut det som en uppgift och be dem spela in svaren

Gör en utställning om olika högtider i skolan och spela in korta ljudguider för varje högtid som kan nås via en QR-kod

Diskutera i grupp konflikten mellan Israel och Palestina, varför den uppstod, och varför den fortfarande finns kvar

Gör en podcast om varför vi firar jul i Sverige

Spela in en radioteater om antik eller nordisk mytologi där elever får spela en gud eller karaktär.

Spela in en frågesport tillsammans med en klasskompis om vilka högtider som är religösa eller inte.

Gör en podcast om hur livet är för en jämnårig i ett annat land.

Spela in en grupp-diskussion om vilken påverkan människor har på jorden och miljön

Spela in en rap-låt med namnen på alla länder i europa

Gör en radioteater om hur du tror världen ser ut om 200 år

Gör en podcast om havet och de djur som lever där

Använd ljud och bakgrundsljud för hur det låter på en särskild plats och ha det som bakgrund vid muntligt framförande

Gör en podcast om ett land och vad som är unikt med landet. Klimat, naturresurser, sevärdigheter etc.

Gör en ljudguide om en historisk plats (tex; Colosseum, kinesiska muren eller slottet i Versailles)

Tonsätt kända dikter eller fabler tillsammans med musikundervisningen

Diskutera hur vårt språk och kultur påverkas av engelskan. Tex; hur ofta använder jag engelska uttryck? Vilka serier och filmer tittar jag på?

Musik för grammatik! Gör en låt med text som förklarar grammatiska regler för memorering

Spela in glosor och dela ut som uppgift och låt eleverna spela in sitt eget uttal och ge feedback i chatten

Spela in en text med grammatiska misstag och låt eleverna “rätta” dig med hjälp av transkriberingsverktyget

Gör en ljudguide för Lovren på franska

Öva uttal och grammatik med hjälp av en uppgift där du som lärare spelar in uttalet och lämnar utrymme för eleven att spela in sitt uttal och jämföra

Gör ett reportage om hur det är att bo och leva i tyskland

Gör en frågesport som uppgift och låt eleverna svara på Tyska

Gör en poplåt och spela in sång på Franska

Spela in en dialog på Spanska och analysera uttal och grammatik med hjälp av transkriberingsverktyget

Låt eleverna göra låtar och skapa sedan danskoreografi till musiken

Gör en podcast om hälsa och vad ohälsosamma vanor gör för vårt välbefinnande

Gör en hejaklack-låt till skolans idrottslag

Låt eleverna spela in ett träningspass med instruktioner för övning och med musik i bakgrunden

Skapa musik för ett träningspass i ett specifik bpm som passar övningarna

Spela in en diskussionspodd om kroppsideal och vad det gör med oss

Skapa musik för meditation

Spela in en kortfilm med telefonen, ta bort ljudet och ljudlägg filmen i Soundtrap

Gör en podcast om en konstnärs liv

Experimentera med inspiration och om bild kan ge inspiration till ljud och tvärtom.

Skapa musik till rörlig bild

Hur låter färger? Tolka färger och former med ljud och musik

Intervjua en expert på miljöfrågor och fråga vad din kommun gör för ett bättre klimat

Låt eleven spela in och uttrycka med ord vad hen känner just nu

För elever med dyslexi kan du istället spela in en podcast och låta eleven lyssna på ett skriftligt kapitel

Öva på att läsa upp en text och analysera vilka delar som är utmanande och vilka som går bra

Istället för ett skriftligt prov, spela in frågorna som en podcast och låt eleven spela in svaren som en podcast

Gör en informativ podcast om vad du kan göra för att rädda klimatet i vardagen

Gör en podcast där du undersöker klasskompisarnas sov och matvanor och presentera resultaten i Podcasten. Hur bra sover klassen? Äter vi hälsosamt?

Spela in olika fåglar och insekter med Soundtrap appen.

Spela in övningsuppgifter och låt eleverna spela in svaren

Skapa en raplåt för att komma ihåg multiplikationstabeller

Använd rytmiska mönster och takarter och räkna antal slag per takt